ماژول های کاربردی یک سیستم مرکز تماس

با استفاده و ترکیب امکانات تلفنت ، یک مرکز تلفن حرفه ای داشته باشید

اکانت داخلی

داخلی های سیستم تلفنی که بر روی موبایل ، رایانه ، تلفن تحت شبکه قابل استفاده است و توسط آن میتوانید با داخلی های دیگر و مخاطبان تلفن شهری تماس بگیرید و همچنین تماس های ورودی داخلی ها و یا مخاطبین خطوط تلفن بر روی این داخلی زنگ خورده و شما به تماس تلفنی پاسخ می دهید

ماژول منشی گویا

پخش پیام خوشامد و معرفی صوتی به مخاطبان توسط این مازول  انجام می پذیرد . مخاطب با زدن دکمه های 1 تا 9 میتواند به داخلی و یا واحد های مختلف شما متصل شود .

ماژول ساعت کاری

کنترل و اعلام ساعت پایان کار شرکت یا تعطیلات رسمی و هدایت مخاطب به صندوق صوتی یا تماس با واحد شیف شب توسط این ماژول و به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد .

کانال ورودی

در صورت اضافه شدن تعداد تماس های همزمان ورودی تلفن شهری شما ، به علت ایجاد پردازش بالاتر بر روی سرور ، می بایست اقدام به تهیه کانال اضافه بر روی سرویس تلفنت نمایید

ضبط مکالمه

داخلی های سیستم تلفنی که بر روی موبایل ، رایانه ، تلفن تحت شبکه قابل استفاده است و توسط آن میتوانید با داخلی های دیگر و مخاطبان تلفن شهری تماس بگیرید و همچنین تماس های ورودی داخلی ها و یا مخاطبین خطوط تلفن بر روی این داخلی زنگ خورده و شما به تماس تلفنی پاسخ می دهید

پنل گزارشات

پخش پیام خوشامد و معرفی صوتی به مخاطبان توسط این مازول  انجام می پذیرد . مخاطب با زدن دکمه های 1 تا 9 میتواند به داخلی و یا واحد های مختلف شما متصل شود .

صندوق صوتی

کنترل و اعلام ساعت پایان کار شرکت یا تعطیلات رسمی و هدایت مخاطب به صندوق صوتی یا تماس با واحد شیف شب توسط این ماژول و به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد .

سرور اختصاصی

در صورت اضافه شدن تعداد تماس های همزمان ورودی تلفن شهری شما ، به علت ایجاد پردازش بالاتر بر روی سرور ، می بایست اقدام به تهیه کانال اضافه بر روی سرویس تلفنت نمایید

هزینه ماهانه را در فرم زیر محاسبه کنید

تعداد هر یک را انتخاب کنید ، هزینه محاسبه میشود

[stm-calc id=”1444″]